RekisteriSeloste

JV – STYLE:n ASIAKASREKISTERI

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki ( 523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

JV -Style

Korvenojantie 161

28560 Pori

Puh. 044-2383333

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jyrki Pietilä

Korvenojantie 161

28560 Pori

Puh. 044-2383333

3. Rekisterin nimi

JV – Style:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin JV – Style:n ja sen kanssa kulloinkin saman toiminimen alla olevien aputoiminimien suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin,mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

5. Rekisterin tietosisältö

Perustiedot

– Nimi

– Yrityksen nimi (yritysasiakas )

– Y – tunnus ( Yritysasiakas )

– Osoite

– Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero

Asiakkuus

– Tilausnumero

Asiakkuuteen ja muuhn asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

– rekisteripitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot

– asiointi- ja käyttötiedot, esimerkiksi tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä hyödykkeen käytöstä eri kanavissa, asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot.

– tilaustiedot, esimerkiksi tilaaja- ja saajatiedot, tuotetiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksutapatiedot, peruutustiedot, palautustiedot, tarjonnan kieltokoodit ja reklamaatiot.

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyiltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä JV -Stylen tai saman toiminimen alle kuuluvan toiminimen tietojärjestelmään, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisteripitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-,päivitys-tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisteripitäjän rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaiden henkilötietoja siirretään säännönmukaisesti JV – Stylen markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisteripitäjän ja asiakkaan välinen asiallinen yhteys on katkennut. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

8. Rekisterin suojausten periaatteet

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisteripitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta.

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisteripitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto – oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat JV -Stylen asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisteripitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröilyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan,etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisteripitäjän asiakaspalveluun.